Kerjasama

Proses kerjasama diatur dalam Surat keputusan Rektor Nomor: 032/A/O/UNPAM/I/2014 tenang tatakelola kerjasaman di UNPAM. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra dari dalam maupun luar negeri sangat diperlukan untuk meningkatkan jejaring kerjasamaProgram Studi Biologi dalam rangka meningkatkan kualitas institusi dan daya saing lulusan

Download Pedoman Pelaksanaan Kerjasama UNPAM